TASARRUFUN İPTALİ DAVASI


1- Giriş

Tasarrufun iptali davası Kanundaki ismi ile “İptal Davası”; iflas etmek üzere olan veya yakın zamanda mallarına haciz konulması ihtimali bulunan borçlunun, alacaklılarından mal kaçırma amacıyla, mallarının haczinden ya da hakkında iflas kararı verilmeden önce yaptığı tasarruf işleminin alacaklı tarafından açılabilecek bir dava ile alacak ve fer’ileri nispetinde iptal edilmesidir. Kısaca tasarrufun iptali davasının konusu; çoğu zaman borçlunun, alacaklılarına zarar vermek için üçüncü kişilerle (veya üçüncü kişiler lehine) yapmış olduğu tasarruf işlemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Borçlunun iptale tabi tasarrufları İİK’da üç grup altında 278,279 ve 280. maddelerinde düzenlenmiştir. Ancak, bu maddelerde iptal edilebilecek bütün tasarruflar, sınırlı olarak sayılmış değildir.

Makalenin devamını indirebilirsiniz.