BİLİŞİM HUKUKU

Bilişim Hukuku, dijital hale getirilmiş bilgi, program veya ürünlerin paylaşımı, bu paylaşımın hangi mecrada hangi kurallar çerçevesinde yapılacağı ve bu hususlarda ortaya çıkacak uyuşmazlıklar ile ilgilenen ve en büyük dijital paylaşım yolu olan internet hukukunu da içine alan bir hukuk dalıdır.


Bilişim hukuku geniş bir alana sahip olup, özel hukuk açısından, elektronik ticaret ilke ve uygulamaları, fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklar ile sınaî nitelikteki hakların paylaşımı ve kullanımı hususlarına ilişkin uyuşmazlıklar ile ilgilenmektedir.

Bilişim hukuku, kamu hukuku açısından bilişim suçları adıyla karşımıza çıkmaktadır. Bilişim suçları; Bilgisayar Sistemleri ve Servislerine Yetkisiz Erişim ve Dinleme, Bilgisayar Sabotajı, Bilgisayar Kullanılarak Dolandırıcılık, Bilgisayar Kullanılarak Sahtecilik, Kanun Tarafından Korunan Bir Yazılımın İzin Alınmadan Kullanılması ve son olarak diğer suçlar olarak adlandırılmış; Yasaya aykırı yayınlar, Pornografi içeren yayınlar ile Hakaret ve Sövme suçlarını bünyesinde barındırmakta olup, toplam 6 ana başlık altında toplanmıştır.

Büromuz; lisanslama ve fikri mülkiyet haklarının korunması, internet yoluyla oluşan ihlallerin takibi ve sonuçlandırılması, internet üzerinden mal ve hizmet satan müvekkillere hukuki danışmanlık verilmesi hizmeti vermektedir.