• FAALİYET ALANLARIMIZ
  İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
  Borçlar Hukuku
  Ticaret Hukuku
  İcra İflas Hukuku
  İdare Hukuku
  Vergi Hukuku
  Daha Fazlası

Avukatlarımız


Önemli Bilgiler


Malpraktis Davaları

Malpraktis kavramı, tıp literatüründe, “tıbbi hata” anlamına gelen teknik bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Tıbbi hata ile kast edilen, bir doktorun mesleğini icra ederken; tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslekte acemilik..

Devamı

Asfalt Katılım Payı

Halk arasında, "asfalt katılım payı" ya da "asfalt parası" olarak bilinen "Yol Harcamalarına Katılma Payı" 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 86. maddesinde düzenlenmiştir. Asfalt Katılım Payı ya da Kanundaki adıyla,...

Devamı