FİKRİ HAKLAR HUKUKU

Fikri Haklar hukuku, yaratıcı bir faaliyet ile ortaya çıkarılan ve maddi bir cisim üzerine tutunmuş olup olmamasına bakılmaksızın; kendi başına, bağımsız, soyut nitelikteki bir mülkiyet hakkının; varlığı ve korunması üzerine eğilen bir hukuk dalıdır.


Fikri Haklar iki ana başlık altında belirtilmektedir. Bunlardan ilki Fikir ve Sanat Eserleridir. Söz konusu Eserler; ilim ve edebiyat, müzik, güzel sanat, sinema, işletme ve derleme, bilgisayar programları, veri tabanları, internet sitelerine ilişkin hakları içermekte ve bu haklara ek bağlantılı haklar dediğimiz; icracı sanatçıların, fonogram ve film yapımcılarının, radyo televizyon kuruluşlarının ve veri tabanı yapımcılarının haklarını içermektedir. Bir hakkın fikir ve sanat eseri niteliğine sahip yani korunmaya değer olabilmesi için 2 temel unsur vardır. Yaratıcı bir düşünce ürünü olmayan ve aynı zamanda özgünlük şartını taşımayan bir eser korunmaya değer olamamaktadır. Dolayısıyla bu iki şartın aynı anda gerçekleştiği hususu her somut olayda dikkatlice incelenmelidir.

Diğer fikri hak başlığımızı ise Sınai haklar oluşturmaktadır. Sınai hakların en bilinen alt başlığını ayırt edici ad ve işaretler oluşturmaktadır. Bunlar; marka, ticaret unvanı ve işletme adları, coğrafi işaretler ve internet alan adlarıdır. Diğer sınai hakları ise bilinenden en az bilinene doğru sıraladığımızda en başta; patent, endüstriyel tasarım, faydalı modeller, entegre devre topografyaları ve yeni bitki çeşitleri oluşturmaktadır. Sınai hakların en büyük özelliği ticari nitelik taşıması yanında yukarıda bahsi geçen eser niteliğini de ayrıca ihtiva etmesi durumlarında hem bir eser olarak hem de bir sınaî hak olarak ikili koruma diyebileceğimiz kümülatif bir korumadan yararlanma olanağına sahip olmasıdır.

Büromuz; marka başvurularını gerçekleştirmekte, fikri mülkiyet haklarının korunması ve hak ihlallerinin önlenmesine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve bu husustaki sair davaların takibi ve danışmanlık konularında hizmet vermektedir.