Kadriye Özkan Metin

Av. Kadriye ÖZKAN METİN


Eskişehir doğumludur. İlk, Ortaöğretim ve Lise eğitimini Eskişehir'de tamamlamıştır. 2004 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

2004 yılında Aksoy Avukatlık Bürosunda stajına başlamış, 2005 yılından bu yana da avukat olarak çalışmalarına devam etmektedir. Evli ve 1 çocuk annesidir. İngilizce bilmektedir.

2009-2016 yılları arasında iş mahkemelerinde bilirkişilik yapmıştır.

2009 yılında yapılan marka vekilliği yeterlilik sınavında başarılı olarak TPE tarafından Marka Vekilliği Belgesi almaya hak kazanmış olup, marka vekilliği görevi devam etmektedir.

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından Arabuluculuk Yazılı ve Uygulamalı sınavında başarılı olarak Arabuluculuk Sınavı Başarı Belgesini almaya hak kazanmıştır.

Katıldığı eğitimler ve sahip olduğu sertifikalar

 • Edinilmiş mallara katılma rejimi ve tasfiyesi
  (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi)
 • Patent ve Marka Yönetimi Uzmanlık Sertifikası
  (Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi)
 • Sözleşme Hazırlama ve İnceleme Teknikleri
  (İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi)
 • Aktüerya Hukuku Sertifika Programı
  (Eskişehir Barosu)
 • Aktüerya Hukuku Eğitim Programı
  (Eskişehir Barosu)
 • Arabuluculuk Eğitimi Programı
  (Anadolu Üniversitesi)
 • Arabuluculuk Sertifikalı Eğitimi Programı
  (Hacettepe Üniversitesi Piyasa Ekonomisi ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi)
 • Uygulamalı İleri Düzey Vergi Hukuku-Temel Muhasebe Eğitim Programı
  (Eskişehir Barosu)
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Meslek İçi Eğitim Sertifikası
  (Türkiye Barolar Birliği)
 • Kentsel Dönüşüm Hukuku – Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri
  (Eskişehir Barosu)
 • Spor Hukuku Eğitimi Sertifikası
  (Anadolu Üniversitesi ve Spor Hukuku Enstitüsü ortak eğitimi)