MİRAS HUKUKU

Ölüm, gaiplik kararı veya ölüm karinesinin varlığı halleri ile kişilerin malları üzerinde yapmak istedikleri ölüme bağlı tasarruflar mirasa konu mallarının (tereke) yasal mirasçılar ve diğer mirasçılar arasında ne şekilde paylaştırılacağını, borçlarının nasıl ve hangi sırayla ödeneceğini inceleyen bir hukuk dalıdır.


Büromuz; miras hukuku ile ilgili olarak vasiyetname ve diğer ölüme bağlı tasarrufların hazırlanması, mirasçılık belgesinin alınması, vasiyetnamenin iptali, tereke tespiti ve tenkis, muris muvazaası davaları başta olmak üzere miras hukukundan kaynaklanan her türlü uyuşmazlığın çözümünde hizmet vermektedir.