Av. Seçil ÖZKAN


Eskişehir doğumludur. İlk, Ortaöğretim ve Lise eğitimini Eskişehir'de tamamlamıştır. 2015 yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmuştur.

2015 yılında Aksoy Avukatlık Bürosunda stajına başlamış olup 2016 yılında stajını tamamlamasını müteakip avukat olarak çalışmaya devam etmektedir. İngilizce bilmektedir.

Katıldığı eğitimler ve sahip olduğu sertifikalar

 • Uygulamalı İleri Düzey Vergi Hukuku-Temel Muhasebe Eğitimi Sertifikası
  (Eskişehir Barosu)
 • Kentsel Dönüşüm Hukuku-Arsa Payı İnşaat Sözleşmeleri Eğitimi Sertifikası
  (Eskişehir Barosu)
 • Aktüerya Hukuku ve Bilirkişilik Eğitimi Sertifikası
  (Eskişehir Barosu/TÜRAVAK)
 • Limited Şirketler Hukuku Eğitimi Sertifikası (Türavak)
 • Yargıtay Kararları Işığında Ekonomik Suçlar Eğitimi Sertifikası (Türavak)
 • Sözleşme Yapma Teknikleri-Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri Eğitimi Sertifikası (Eskişehir Barosu)
 • Aile Hukuku ve Mal Rejimleri Semineri Eğitim Sertifikası
  (Türavak)
 • İş Hukuku Eğitimi Sertifikası
  (Türavak)
 • Spor Hukuku Eğitimi Sertifikası
  (Anadolu Üniversitesi ve Spor Hukuku Enstitüsü ortak eğitimi)
 • Konkordato Komiserliği Eğitimi
  (Başkent Üniversitesi)
 • Uygulamalı Tüketici Hukuku/Klinik Hukuk Eğitimi
  (Anadolu Üniversitesi)
 • Anlattırıcı Soru ve Çapraz Sorgu Semineri Eğitim Sertifikası
  (Eskişehir Barosu)
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Semineri Eğitim Sertifikası
  (Eskişehir Barosu)
 • Tüketici Hukuku ve 6502 Sayılı Yasanın Uygulanması Semineri
  (Eskişehir Barosu)
 • İcra İflas Uygulamaları Semineri Eğitim Sertifikası
  (Eskişehir Barosu)
 • Aile Hukuku ve Mal Rejimleri Semineri Eğitim Sertifikası
  (Eskişehir Barosu)