ASFALT KATILIM PAYI


1- Giriş

Halk arasında, "asfalt katılım payı" ya da "asfalt parası" olarak bilinen "Yol Harcamalarına Katılma Payı" 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nun 86. maddesinde düzenlenmiştir. Asfalt Katılım Payı ya da Kanundaki adıyla, Yol Harcamalarına Katılma Payı; Belediyelerce veya Belediyelere bağlı müesseselerce, yolların düzenlenmesi amacıyla gerçekleştirilen bayındırlık hizmetinin giderlerine katkı olarak, bu yoldan yararlanan gayrimenkul sahiplerinden, Belediye Meclisi Kararı ile belirli koşulların sağlanması halinde alınabilir. Asfalt katılım payının alınabilmesi için gereken koşullar, bahse konu payın hesaplanması, tahakkuk şekli ve zamanı, payların ilanı ve tahsil şekli hususları 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanunu'nu ile bu Kanuna bağlı Uygulama Yönetmeliği ışığında açıklanacaktır.

Makalenin devamını indirebilirsiniz.