MALPRAKTİS DAVALARI


1- Giriş

Malpraktis kavramı, tıp literatüründe, “tıbbi hata” anlamına gelen teknik bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Tıbbi hata ile kast edilen, bir doktorun mesleğini icra ederken; tedbirsizlik, dikkatsizlik, meslekte acemilik veya tıp mesleğinin ve biliminin kurallarına uymama sonucunda tedavi ve bakım standartlarına aykırı nitelikteki davranışları ile hastasına zarar vermesidir.

Makalenin devamını indirebilirsiniz.